Mặt bằng thiết kế tòa C (Crystal Holidays) dự án Sunbay Park Phan Rang

Dự án Sunbay park Hotel & Resort Phan Rang » Mặt bằng thiết kế tòa C (Crystal Holidays) dự án Sunbay Park Phan Rang

Mặt bằng thiết kế tòa C (Crystal Holidays) dự án Sunbay Park Phan Rang

2019-07-26T16:06:10+07:00 Tháng Bảy 26th, 2019|Categories: Uncategorized|
Phối cảnh Sunbay Park Phan Rang về đêm
Mặt bằng thiết kế tòa C tầng từ 6-19 21-28 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa C tầng từ 6-19 21-28 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa C tầng 20 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa C tầng 20 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa C tầng 29 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa C tầng 29 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa C tầng 30 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa C tầng 30 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa C tầng 31 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa C tầng 31 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa C tầng 32 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa C tầng 32 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa C tầng từ 33-38 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa C tầng từ 33-38 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

 Mặt bằng thiết kế tòa C tầng 39 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa C tầng 39 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

098.246.5859