Mặt bằng thiết kế tòa B dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Dự án Sunbay park Hotel & Resort Phan Rang » Mặt bằng thiết kế tòa B dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa B dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

2019-07-26T15:53:13+07:00 Tháng Bảy 26th, 2019|Categories: Uncategorized|
Phối cảnh dự án Sunbay Park Phan Rang
Mặt bằng thiết kế tòa B tầng từ 6-19 21-28 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa B tầng từ 6-19 21-28 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa B tầng 20 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa B tầng 20 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa B tầng 30-37 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa B tầng 30-37 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa B tầng 38 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa B tầng 38 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa B tầng 39 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa B tầng 39 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa B tầng 40 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa B tầng 40 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa B tầng từ 41-46 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa B tầng từ 41-46 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa B tầng 47 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa B tầng 47 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa B tầng 48 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

Mặt bằng thiết kế tòa B tầng 48 dự án Sunbay Park Phan Rang Ninh Thuận

098.246.5859